Herb Gminy Chrząstowice

Informacja nt. przebudowy ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni

ue.jpeg                                                                                   PROW.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIWECKIEJ W DĘBSKIEJ KUŹNI

Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni na odcinku od drogi krajowej nr 46 do ulicy Wiejskiej.

Inwestycja zakłada m.in. wykonanie odwodnienia drogi, wymianę nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika z kostki brukowej po lewej stronie (jadąc od drogi krajowej w kierunku ul. Wiejskiej) oraz prawego pobocza z destruktu asfaltowego, przebudowę zjazdów do posesji oraz istniejącej zatoki autobusowej, a także wykonanie progu zwalniającego w obrębie szkoły.

Termin wykonania robót budowlanych to 31.05.2018 roku.

W związku z robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Docelowo przebudowana droga usprawni ruch pojazdów w kierunku Opola i Częstochowy, zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo szczególnie dzieci i młodzieży udającej się do szkoły, na boisko i plac zabaw.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera