Herb Gminy Chrząstowice

Usuwamy azbest

Urząd Gminy Chrząstowice prawdopodobnie po raz ostatni złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wkład osoby fizycznej wynosić będzie jedynie 15% kosztów zadania.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków zainteresowanych w terminie do 15.03.2018 r. Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 13 lub pod tel. 77-4 219-696 wew. 103. Wnioski dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie urzędu.

 

×

Zapisz się do Newslettera