Herb Gminy Chrząstowice

Walka ze smogiem w gminie

WALKA ZE SMOGIEM W NASZEJ GMINIE

ZGŁOŚ WYMIANĘ PIECA, MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ I TERMOMODERNIZACJĘ

 

Władze kraju oraz województwa podjęły prace nad czystością naszego powietrza. W celu podjęcia konkretnych działań jesteśmy zmuszeni zinwentaryzować posiadane źródła ciepła oraz urządzenia OZE: typu solary, panele fotowoltaiczne.

Mając na uwadze okoliczność, iż na samorządy został nałożony obowiązek sprawozdawczości w zakresie Programu Ochrony Powietrza, konieczne jest pozyskanie danych od swoich mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie posiadanych źródeł ciepła.

Prosimy o zgłaszanie do tut. Urzędu faktu demontażu starego i montażu nowego kotła oraz termomodernizacji budynków. Powyższe dane można zgłosić telefonicznie pod nr 774219-696 wew. 103 lub elektronicznie pod adres: .  Prosimy o zgłoszenia powyższych działań wykonanych w okresie 2008 – do nadal. 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera