Herb Gminy Chrząstowice

Czasem zakręceni

Publikacja1.jpeg

20lat-wspolfinansowanie1.jpeg

turniej tańca.jpeg

 

Kolejność prezentacji, 16.06.2018 - Formacje taneczne

DOCKOLEJNOŚ PREZENTACJI_ 16.06.2018 - FORMACJE TANECZNE.doc
PDFKOLEJNOŚ PREZENTACJI_ 16.06.2018 - FORMACJE TANECZNE.pdf
 

 

 

 

Kolejność prezentacji, 17.06.2018 - Solo, duety i miniformacje

DOCKOLEJNOŚĆ PREZENTACJI_17.06.2018 - SOLO, DUETY, MINI FORMACJE.doc
PDFKOLEJNOŚĆ PREZENTACJI_17.06.2018 - SOLO, DUETY, MINI FORMACJE.pdf
 

 

 

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA:

DOCCzasem Zakręceni 2018 - regulamin.doc
PDFCzasem Zakręceni 2018 - regulamin.pdf
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

DOCKarta zgłoszenia 2018.doc
PDFKarta zgłoszenia 2018.pdf
 

Polub nas na Facebooku Publikacja1.jpeg

 

 

„CZASEM ZAKRĘCENI”

TANECZNE MISTRZOSTWA OPOLSZCZYZNY

 

16 czerwca 2018 (sobota), godz. 8.30

FORMACJE TANECZNE

działające na terenie województwa opolskiego

 

17 czerwca 2018 (niedziela), godz. 10.00

PREZENTACJE INDYWIDUALNE ORAZ MINI FORMACJE

Tancerze z terenu całego kraju

 

MIEJSCE

Hala Sportowa w Chrząstowicach

ul. Szkolna 1 (wjazd od ul. Polnej )

 

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Gmina Chrząstowice

I. Cel imprezy

 • popularyzacja różnych form tanecznych;
 • konfrontacja dorobku artystycznego solistów, duetów oraz zespołów tanecznych;
 • nawiązanie współpracy między instruktorami, choreografami i uczestnikami;
 • wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska tanecznego;
 • kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym;
 • promocja zespołów działających na terenie woj. opolskiego.

 

II. Warunki uczestnictwa

1. W pierwszym dniu turnieju uczestnikami mogą być wyłącznie osoby wchodzące w skład prawidłowo zgłoszonych formacji. Ilość osób tańczących w zespole musi liczyć powyżej 7 osób.

W drugim dniu turnieju uczestnikami są wyłącznie soliści oraz duety.

Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez:

 • wypełnienie właściwej karty zgłoszenia (dla formacji lub dla prezentacji solo/duety) oraz sporządzenie listy tancerzy, na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu.
 • uiszczenie w pełnej wysokości opłaty startowej, wyliczonej na podstawie postanowień pkt. IV.7, V.6

               Uwaga!!! Startowe na turniej niedzielny wpłacamy na inne konto bankowe !!!

 • przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018r. w/w dokumentów wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w turnieju. Dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46 – 050 Tarnów Opolski lub za wykorzystaniem poczty elektronicznej, adres e-mail: stow.kalejdoskop@wp.pl

2. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone
z uchybieniem terminu będą w każdym przypadku odrzucane. Organizatorzy nie mają obowiązku wzywania zgłaszającego do uzupełnienia, korekty lub należytego opłacenia zgłoszeń.

 

III. Nagrody

1. W każdej kategorii przyznane zostaną miejsca od I do VI.

2. W przypadku formacji organizatorzy zapewniają puchar oraz medale za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego oraz puchar dla grup plasujących się na miejscach od IV do VI. Dla wszystkich tancerzy przewidziany jest drobny poczęstunek oraz certyfikat za uczestnictwo w turnieju. Ponadto w pierwszym dniu turnieju przyznane zostaną nagrody finansowe za zwycięstwo (I miejsce) w następujących kategoriach:

 • TANIEC LUDOWY – do 13 lat i pow. 13 lat
 • DISCO DANCE – do 11 lat, 12-15 w obu poziomach zaawansowania oraz 16+
 • CHEERLIDEARS - do 11 lat, 12 - 15, 16+
 • TANIEC WSPÓŁCZESNY – do 11 lat w obu poziomach zaawansowania, 12 – 15 oraz 16+
 • SHOW DANCE - do 11 lat, 12 - 15 w obu poziomach zaawansowania oraz 16+
 • HIP HOP – do 11 lat, 12 - 15, 16+
 • DOROŚLI 2, 31+

Aby nagrody finansowe zostały wypłacone, w danej kategorii, w dniu turnieju muszą zaprezentować się, co najmniej trzy formacje.

3. W przypadku prezentacji solowych oraz duetów organizatorzy zapewniają puchar za zajęcie pierwszego miejsca  w każdej kategorii oraz medale za zajęcie miejsc od pierwszego do szóstego. Dla wszystkich tancerzy przewidziany jest drobny poczęstunek oraz certyfikat za uczestnictwo w turnieju.  

 

IV. Formuła turnieju oraz konkurencje taneczne w dniu 16 czerwca 2018 - FORMACJE TANECZNE

1. Kategorie taneczne cieszące się w ubiegłej edycji dużym zainteresowaniem rozegrane zostaną  w dwóch poziomach zaawansowania:

HOBBY DANCE - zespoły początkujące, średnio zaawansowane oraz zespoły szkolne prezentujące swoje umiejętności na szczeblu lokalnym oraz na terenie województwa opolskiego.

PASSION DANCE - zespoły zaawansowane, zrzeszające osoby tańczące kilka lat, prezentujące swoje umiejętności na turniejach, festiwalach na terenie całego kraju oraz zespoły zrzeszone w krajowych  organizacjach tanecznych.  W celu poświadczenia wysokiego poziomu prezentacji do karty zgłoszenia należy dołączyć trzy kserokopie dyplomów za udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych turniejach tańcach w sezonie 2017/2018, poświadczających zajęcie I, II lub III miejsca. Samo uczestnictwo w ogólnopolskich lub międzynarodowych turniejach tanecznych nie daje możliwości startu w kategorii PASION DANCE. Z wysyłania załączników zwolnione są zespoły biorące udział w Krajowych Mistrzostwach Polski IDO.

Jeden zespół nie może tańczyć w dwóch poziomach zaawansowania.

Konkurencje taneczne i kategorie wiekowe:

 

 

Kategorie taneczne

 

Kategorie wiekowe

Czas

prezentacji

 

TANIEC LUDOWY

Dzieci do lat 13

(2005 i młodsi)

 

do 7:00

 

TANIEC LUDOWY

Młodzież pow. lat 13 oraz dorośli

 

do 7:00

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW - HOBBY DANCE 

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 3:00

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW - PASSION DANCE

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 3:00

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW - HOBBY DANCE 

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 3:00

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW - PASSION DANCE

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 3:00

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW

Dorośli 16+

(2002 i starsi)

 

2:30 – 3:00

 

CHEERLIDEARS

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 3:00

 

CHEERLIDEARS

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 3:00

 

CHEERLIDEARS

Dorośli 16+

(2002 i starsi)

 

2:30 – 3:00

 

INNE FORMY TAŃCA

(wszystkie style tańca, z wykluczeniem show dance)

Dzieci młodsze

do lat 7

(2011 i młodsze)

 

2:30 – 4:00

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY - HOBBY DANCE

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 4:00

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY - PASSION DANCE

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 4:00

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 4:00

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY

Dorośli 16+

(2002 i starsi)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE DZIECI MŁODSZE

Dzieci do lat 7

(2011 i młodsze)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE - HOBBY DANCE

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE - PASSION DANCE

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE - HOBBY DANCE

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE - PASSION DANCE

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 4:00

 

SHOW DANCE

Dorośli 16+

(2002 i starsi)

 

2:30 – 4:30

 

DOROŚLI 2 - (wszystkie style tańca)

31+

1987 i starsi

 

2:30 – 4:00

 

HIP - HIP

Dzieci do lat 11

(2007 i młodsi)

 

2:30 – 3:00

 

HIP - HOP

Juniorzy

(2006 – 2003)

 

2:30 – 3:00

 

HIP - HOP

Dorośli 16+

(2002 i starsi)

 

2:30 – 3:00

 

 

2. Krótki opis kategorii tanecznych:

TANIEC LUDOWY – prezentacje tańców charakterystycznych dla własnego lub wybranego regionu.

DISCO DANCE, DISCO SHOW – prezentacje dynamiczne, charakterystyczne dla tańca disco dance oparte na jednolitości techniki i formy. Choreografie nie mogą zawierać elementów akrobatyki zespołowej natomiast dozwolone są rekwizyty.

CHEERLIDEARS – prezentacje o dynamicznej formie, składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji z użyciem rekwizytu.

TANIEC WSPÓŁCZESNY – prezentacje następujących dyscyplin tanecznych: balett point, jazz dance, modern& contemporary.

SHOW DANCE – prezentacja artystyczna danego tematu, posiadająca dramaturgię przedstawianą przy użyciu różnych dyscyplin tanecznych (z wyłączeniem disco i tańca towarzyskiego) oraz rekwizytów nieniszczących, nie zanieczyszczających parkietu.

HIP HOP – prezentacje oparte na różnych technikach tańca ulicznego: funky, house, breaking, popping, locking itd.

 

UWAGA !!! ZESPOŁY ZGŁOSZONE DO NIEWŁAŚCIWYCH KATEGORII TANECZNYCH NIE BĘDĄ OCENIANE

INSTRUKTORZY NIE MAJĄCY PEWNOŚCI, W KTÓRYCH KATEGORII ZGŁOSIĆ ZESPÓŁ PROSZENI

SĄ O NADESŁANIE NAGRANIA W FORMACIE MP4

 

3. W każdej kategorii dopuszcza się obecność max. 2 osób z innych kategorii wiekowych, będących o rok młodszych, bądź o roku starszych od wieku właściwego dla danej kategorii tanecznej.

4. O poziomie zaawansowania danej formacji decyduje trener zespołu na podstawie dotychczasowych wyników oraz wiedzy na temat swojego zespołu. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania oraz właściwej kategorii tanecznej.

5. W trakcie trwania turnieju zgłoszona formacja może zaprezentować się w jednej bądź w dwóch konkurencjach tanecznych. Każdy tancerz przynależeć może tylko do jednego zespołu!!!

6. W ramach występów w poszczególnych konkurencjach tanecznych, ustala się następujące zasady:

 • liczebność tancerzy od 8 do 24 tancerzy;
 • muzyka własna;
 • czas prezentacji - zgodnie z tabelą;
 • podczas występu, tancerze zobligowani są do używania obuwia tanecznego, nie pozostawiającego śladów na parkiecie;
 • po zakończeniu prezentacji scena powinna pozostać czysta;
 • w toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy akrobatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia tancerzy oraz przygotowane zostały pod okiem profesjonalistów;
 • zabrania się ustawiania na scenie konstrukcji, które stwarzają ryzyko zagrożenia dla zdrowia
  i życia.

 

7. Opłata startowa

Zgłoszenie jednego tancerza w jednej choreografii w wybranym stylu tańca, w kategorii HOBBY DANCE wynosi 15,00 (słownie: piętnaście złotych). W przypadku dwóch choreografii, opłata startowa za jednego tancerza wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych).

Zgłoszenie jednego tancerza w jednej choreografii w wybranym stylu tańca w kategorii PASSION DANCE wynosi 20,00 (słownie: dwadzieścia złotych). W przypadku dwóch choreografii, opłata startowa za jednego tancerza wynosi 30,00 (słownie: trzydzieści złotych).

Opłaty startowe za FORMACJE należy uiszczać przelewem na następujący rachunek bankowy: 

Gmina Chrząstowice

Bank Spółdzielczy w Leśnicy, Filia Chrząstowice

nr 93 8907 1063 2008 7006 6514 0002

Tytuł wpłaty: Turniej tańca + nazwa zespołu + ilość tancerzy

Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Organizator będzie wystawiał faktury zgodnie z danymi znajdującymi się w kartach zgłoszeń.

 

V. Formuła turnieju oraz konkurencje taneczne w dniu 17 czerwca 2018 - PREZENTACJE INDYWIDUALNE

 

Dyscyplina

 

Konkurencja

Czas prezentacji

Kategorie wiekowe

Disco Dance

Solo / duety

1:00 – 1:30

 

 

Dzieci

11- / 2007 i młodsi

Juniorzy

12 – 15 / 2006 - 2003

Dorośli

16+ / 2002 i starsi

Disco Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Show Dance

Solo / duety

1:00 - 2:00

Show Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Jazz Dance

Solo / duety

1:00 – 2:00

Jazz Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Modern Dance

Solo / duety

1:00 – 2:00

Modern Dance

Mini formacje

1:30 – 2:15

Hip Hop

Solo / duety

1:00 – 2:00

Hip Hop

Mini formacje

1:30 – 2:15

Inne formy tańca

Solo / duety

1:00 – 2:00

Inne formy tańca

Mini formacje

1:30 – 2:15

 

1. Muzyka: własna

2. Jeden tancerz może wziąć udział w maksymalnie w trzech konkurencjach tanecznych.

3. Opłata startowa: 15 zł. za jedną konkurencję.

4. W przypadku małej ilości uczestników kategorie wiekowe mogą zostać połączone.

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń nastąpi podział na poziomy zaawansowania (patrz pkt. IV.1).

6. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń zawody rozegrane zostaną w rundach.

7. Opłaty startowe za PREZENTACJE INDYWIDUALNE należy uiszczać przelewem do dnia 30 maja 2018 na inny rachunek bankowy niż formacje!!!

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Kalejdoskop

Bank Spółdzielczy O/Tarnów Opolski

nr 34 88841027 2003 0016 1932 0001

Tytuł wpłaty: Turniej tańca + imię i nazwisko + ilość prezentacji

8. Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

9. Organizator będzie wystawiał faktury zgodnie z danymi znajdującymi się w kartach zgłoszeń.

 

VI. Inne informacje dotyczące przeprowadzania turnieju w dniach 16 – 17.06.2018

1. Występy odbywać się będą na wydzielonej powierzchni tanecznej o wymiarach 14x12m.

2. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

3. Kolejność startu określają organizatorzy.

4. Uczestnicy turnieju przygotowują nagrania muzyczne na nośniku USB lub CD, w formacie Audio lub MP3 i dostarczają nagranie obsłudze muzycznej bezpośrednio przed występem. Na nośniku znajdować się powinny tylko utwory muzyczne związane z prezentacją konkursową.

5. Każdy występ będzie oceniamy przez 3 – 5 osobową komisję sędziowską, w oparciu o następujące kryteria:

 • choreografia
 • technika tańca;
 • pomysłowość, estetyka, dobór kostiumów i muzyki;
 • ogólne wrażenie artystyczne.

6. Wszelkie protesty mogą zostać złożone wyłącznie w biurze turnieju - w formie pisemnej
i w nieprzekraczalnym terminie do 30 minut po zakończeniu turnieju.

7. Organizatorzy nie wystawiają zaświadczeń potwierdzających udział w turnieju oraz zaświadczeń
o uzyskanych na turnieju miejscach.

 

VII. Atrakcje organizowane podczas turnieju

1. W przypadku ładnej pogody w sobotę odbędzie się akcja charytatywna, polegająca na możliwości zabawy na dmuchawcu w zamian za 10 plastikowych nakrętek. Bardzo prosimy o przekazanie informacji dzieciom oraz włączenie się do wspólnej zabawy. Za bezpieczeństwo podczas zabawy dzieci odpowiadają rodzice, bądź kierownicy zespołów.

2. Najmłodsze dzieciaki będą miały możliwość pomalowania twarzy w sobotę w godz. do 11.00 do 15.00.

3. W trakcie turnieju w sobotę w przerwie około godziny 13.oo odbędą się taneczne zabawy animacyjne dla zainteresowanych dzieci.

4. W trakcie turnieju w obydwa dni dostępna będzie kawiarenka, grill oraz lodziarnia.

 

VIII. Postanowienia dodatkowe

1. Szczegółowy program turnieju zostanie ogłoszony najpóźniej 12 czerwca 2018, na stronie internetowej Gminy Chrząstowice, tj. www.chrzastowice.pl oraz fanpage’u turnieju.

2. Wstęp na turniej dla trenerów, rodziców, osób towarzyszących oraz publiczności jest bezpłatny.

3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną dla uczestników turnieju oraz ochronę turnieju.

4. W toku turnieju Organizatorzy mają prawo wydawać uczestnikom wytyczne / polecenia
o charakterze porządkowym i organizacyjnym. Nie zastosowanie się do polecenia będzie traktowane jako nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

5. Ubezpieczenie uczestników oraz wszelkie inne koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą instytucje delegujące lub sami uczestnicy.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania całego turnieju oraz do późniejszego nieodpłatnego wykorzystywania fotografii / nagrań w celach związanych z działalnością statutową.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na turniej,  a ponadto nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez uczestników turnieju.

8. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie mają wpływu na sposób wykonywania przez formacje układów tanecznych, faktyczny przebieg występu, podkład muzyczny, wizerunek sceniczny, a także na rodzaj i zakres wykorzystywanych przez tancerzy przedmiotów i materiałów. Organizatorzy turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

9. Uczestnicy turnieju zobligowani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z turnieju bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.

10. Instruktorzy zobowiązani są do zapoznania się z przesłaną bezpośrednio przed turniejem INFORMACJĄ DLA INSTRUKTORÓW, oraz przekazanie informacji dzieciom należącym do zespołu oraz ich rodzicom.

11. Istnieje możliwość zamówienia obiadu. Cena za jedną porcję wynosi 15,00. Grupy zainteresowane wykupieniem obiadu proszone są o zaznaczenie odpowiedniego punktu w karcie zgłoszenia.

12. Wszelkie spory oraz sprawy nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu rozpatruje kierownik turnieju. Decyzje kierownika turnieju mają charakter ostateczny.

13. Dodatkowe informacji na temat turnieju można uzyskać poprzez kontakt z kierownikiem turnieju p. Danutą Kampą - telefon: (+48) 604 955 223.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Gminy Chrząstowice.

 

                                                                                                          Życzymy udanej zabawy !!!

                                                                                                                                 

                                                                                                                              ORGANIZATORZY

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera