Herb Gminy Chrząstowice

Wspomnienie

zbigniewkurek


W dniu 18 marca 2017 roku pożegnaliśmy ŚP. Zbigniewa Kurka. byłego długoletniego Naczelnika i Wójta Gminy Chrząstowice w latach 1983 - 1998, zmarłego w dniu 15 marca w wieku 69 lat.

ŚP. Zbigniew Kurek w latach 1982-1998 pracował w Urzędzie Gminy Chrząstowice. W 1982 roku rozpoczął pracę na stanowisku Sekretarza Urzędu Gminy.

W grudniu 1983 roku został powołany przez Wojewodę Opolskiego na stanowisko Naczelnika Gminy Chrząstowice. Funkcję tą pełnił do 1990 roku. Po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym i pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 roku, został wybrany przez Radę Gminy na stanowisko Wójta Gminy Chrząstowice. Funkcję tą pełnił przez dwie kolejne kadencje tj. do 1998 roku.

W okresie tym w gminie Chrząstowice zrealizowanych zostało wiele ważnych inwestycji, takich jak budowa wodociągów, telefonizacja gminy, budowa siedziby dla Urzędu Pocztowego, budowa sali gimnastycznej w Dębskiej Kuźni i wiele innych.

ŚP. Zbigniew Kurek jako Naczelnik i Wójt, swoimi działaniami wspierał rozwój gospodarczy gminy a także działalność samorządów wiejskich i organizacji społecznych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Począwszy od lat 80-tych do 1999 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP.

Był także inicjatorem i wieloletnim organizatorem Ogólnopolskich Wyścigów Kolarskich „O puchar Wójta Gminy Chrząstowice” , które stały się znaczącą imprezą sportową w skali całego kraju i są organizowane do tej pory.

Za swoją działalność został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

×

Zapisz się do Newslettera