Herb Gminy Chrząstowice

Ryzyko przekroczenia poziomu benzenu

KOMUNIKAT 5/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla benzenu

(Ostrzeżenie I stopnia)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu1 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

1 5 g/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

×

Zapisz się do Newslettera