Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Chrząstowice działając na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650 ) odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Falmirowicach, oznaczonej jako działka nr 147,  pow. 0,1380 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00066726/0, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

Przetarg miał się odbyć w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Powodem odwołania przetargu jest podanie w ogłoszeniu o przetargu niepełnych danych o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Informację o odwołaniu przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

 

                                                             Wójt Gminy Chrząstowice

 

                                                                     Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera