Herb Gminy Chrząstowice

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej

KOMUNIKAT 3/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej

(Ostrzeżenie)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej1
w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

1 40 g/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1031)

×

Zapisz się do Newslettera