Herb Gminy Chrząstowice

Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Dębie

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE

z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Dębie

Na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Sołectwa Dębie nadanego uchwałą nr IX/64/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 lipca 2007 roku 

z w o ł u j ę   
Z E B R A N I E   W I E J S K I E
W DĘBIU

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH  SOŁTYSA WSI DĘBIE


NA DZIEŃ 30 LIPCA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK)
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19.00
MIEJSCE ZEBRANIA - KLUB WIEJSKI W DĘBIU


WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE

Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera