Herb Gminy Chrząstowice

Strażacy otrzymali nowy sprzęt

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem przeznaczyło środki finansowe na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu popełnienia przestępstwa. W ramach tych środków, na wniosek Wójta Gminy Chrząstowice Floriana Cieciora, przyznano 38.219,98 zł na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Chrząstowice. 17 maja br. Gmina Chrząstowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Floriana Cieciora oraz Skarbnika Gminy Teresę Krupską, podpisała umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości i przyznana kwota została przelana na wyodrębniony w tym celu specjalny rachunek. Sprzęt ratownictwa został przekazany wszystkim sześciu jednostkom OSP działającym na terenie gminy Chrząstowice. Są to zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną oraz szynami Kramera. Dodatkowo OSP Dębie oraz OSP Suchy Bór otrzymały automatyczne defibrylatory.

 

 

Zdjęcia: Andrzej Nowak

 

 

×

Zapisz się do Newslettera