Herb Gminy Chrząstowice

"Jest w orkiestrach dętych siła - wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice"

„Jest w orkiestrach dętych siła – wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice” – projekt pod takim tytułem gmina Chrząstowice realizuje od lipca do października 2018 r. Na ten cel gmina otrzymała grant w wysokości 15.040,00 zł. Całkowita wartość projektu to 15.852,00 zł. W ramach projektu zakupione zostaną instrumenty oraz sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice.

Jest to jedna z piętnastu operacji w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” pn. „Z  Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”. Zadanie finansowane jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O projekcie informujemy na profilach gminy Chrząstowice oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice na facebooku.

orkiestra.jpeg

Informacja w wersji PDF PDFinformacja o projekcie.pdf
 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera