Herb Gminy Chrząstowice

Grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu prosi o kontynuowanie akcji informacyjnej dotyczącej obowiązywania w dalszym ciągu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 20 grudnia 2016 r. – do odwołania.

Jednocześnie wskazuje, że kary za nieprzestrzeganie w/w rozporządzenia wymierzane są zarówno w drodze postępowania karnego, jak i w drodze decyzji administracyjnej, w tym m.in. zgodnie z art. 85aa roz. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) – kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom:

- będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, do powiatowego lekarza weterynarii oraz nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez GUS to jest 4047,21 czyli od 2023,60 zł do 8094,42 zł.

- nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób (art. 46 ust. 3 pkt 8a w/w rozporządzenia), podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8  kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez GUS to jest 4047,21 czyli od 809,44 zł do 3237,77 zł.

×

Zapisz się do Newslettera