Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie z dnia 19.09.2018 r. o konsultacjach społecznych

 

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Wójt Gminy Chrząstowice

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr 420.2018 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19 października 2018 r. (do pobrania w załączeniu).

Chrząstowice, 19 września 2018 r.

Wójt Gminy Chrząstowice


Florian Ciecior

PDFPROJEKT UCHWAŁY.pdf
PDFZarządzenie 420.2018.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
 

×

Zapisz się do Newslettera