Herb Gminy Chrząstowice

„Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice”

Gmina Chrząstowice podpisała z Urzędem Marszałkowskim w Opolu umowę na realizację projektu pod nazwą „Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice”. W ramach zadania zostanie zagospodarowany parking przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach i teren przy PKP w Dębskiej Kuźni, zmodernizowany będzie plac zabaw w Chrząstowicach, zakupione zostaną urządzenia siłowe do Chrząstowic, Niwek i Dębskiej Kuźni. Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Termin jej realizacji to 2019 rok.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera