Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomości oznaczone są jako działki:

- nr 361, pow. 0,0330 ha, karta mapy 2, obręb Niwki, KW nr OP1O/00070876/7,

- nr 362, pow. 0,0350 ha, karta mapy 2, obręb Niwki, KW nr OP1O/00070876/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XXVI/180/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 37, poz. 664 teren, na którym położone są powyższe nieruchomości oznaczony jest symbolem 1R1. Symbol 1R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą. 

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi łącznie 2.100,00 zł. netto.  

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 14 listopada 2018 r. do dnia 04 grudnia  2018 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 27 grudnia 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

 

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera