Herb Gminy Chrząstowice

Uprawa maku i konopii

 

W związku z koniecznością przedłożenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu uchwały o ustaleniu powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw do Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem zaopiniowania, zwracamy się do producentów rolnych zainteresowanych w/w uprawą w 2019 r. z prośbą o wskazanie ich lokalizacji.

Termin zgłoszeń wyznacza się na 29.11.2018 r. w pok. 13 Urzędu Gminy Chrząstowice, tel. 77-4219-696 wew. 103.

Jednocześnie przypominamy, że uprawy mogą być prowadzone na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, na prowadzenie działalności w zakresie skupu przedmiotowych roślin. 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera