Herb Gminy Chrząstowice

„Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych”

logo skwery.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

„UZUPEŁNIENIE SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH W GMINIE CHRZĄSTOWICE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH”

Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie dla operacji: „Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest utworzenie przestrzeni rekreacyjnych poprzez zagospodarowanie terenów w miejscowościach Dębie i Daniec.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w Dębiu przy ul. Młyńskiej oraz w Dańcu przy ul. Jeziorowej poprzez m.in. sadzenie krzewów, umieszczenie ławek i ławostołów, tablic edukacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz lamp solarnych.

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakończenie inwestycji planuje się we wrześniu 2019 roku.

 

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 

×

Zapisz się do Newslettera