Herb Gminy Chrząstowice

OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do opublikowanego na łamach Tygodnika Ziemi Opolskiej artykułu Pani Andrei Marx „Mają dość kopcących brykietów” z dnia 23 czerwca 2016 r. w tym w wersji elektronicznej tygodnika ja, niżej podpisana Helena Rogacka – Z-ca Wójta Gminy Chrząstowice, oświadczam, iż nigdy nie udzieliłam Autorce artykułu wypowiedzi zawierającej nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste Pana Jana Tokarskiego informacje, jakoby w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Jana Tokarskiego – Firma Bracia Tokarscy doszło do wypadku przy pracy spowodowanego panującymi tam warunkami pracy, jakoby przedstawiciele Gminy Chrząstowice posiadali jakąkolwiek potwierdzoną wiedzę wskazującą na to, że warunki pracy panujące w w/w zakładzie naruszają obowiązujące przepisy, a przedsiębiorstwo Pana Jana Tokarskiego należy traktować w kategorii „śmierdzącej sprawy”. Z ramienia Urzędu Gminy Chrząstowice nie udzieliłam żadnych informacji, które mogłyby naruszyć dobre imię właściciela firmy. Nigdy też nie składałam oświadczeń o treści wynikającej z artykułu z dnia 23 czerwca 2016 r. opublikowanego w tygodniku „Ziemi Opolskiej” w szczególności o charakterze wartościującym ani ocennym wobec działalności Pana Jana Tokarskiego.

 

Helena Rogacka

×

Zapisz się do Newslettera