Herb Gminy Chrząstowice

Wykorzystanie limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że w 2018 r. została w 100%  wykorzystana wysokość  krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Jednocześnie, wiele wniosków o pomoc za rok 2018 zostało rozliczone na początku roku 2019.

Tak więc na dzień 15.01.2019r. wykorzystano limit pomocy de minimis w rolnictwie stanowi 71,33%.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach programu de minimis, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym w rolnictwie, mogą na stronie internetowej MRiRW (https://srpp.minrol.gov.pl) obserwować kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy.

 

Opracowała:

                                                                                     Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

                                                                                     Ewelina Elias

 

×

Zapisz się do Newslettera