Herb Gminy Chrząstowice

Informacja nt. programu opieki nad zwierzętami

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chrząstowice na rok 2019

Umowę na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z oddaniem ich do schroniska na rok 2019 Gmina Chrząstowice zawarła z F.H.U Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27.

Umowę na przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej na rok 2019 Gmina Chrząstowice zawarła z F.H.U Jurczyk Mariusz z siedzibą w Zawierciu przy ul. Strumień Wierczki 27.

Umowę na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych Gmina Chrząstowice na rok 2019 zawarła z Gabinetem Weterynaryjnym lek. wet. Jan Piskoń w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia bezpańskich zwierząt należy kierować pod nr 77-4219-696 wew. 103 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice.

 

×

Zapisz się do Newslettera