Herb Gminy Chrząstowice

Termomodernizacja klubu w Chrząstowicach

Informujemy mieszkańców gminy i organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców gminy, że z uwagi na przeprowadzaną termomodernizację obiektu Klubu Samorządowego w Chrząstowicach od 10 kwietnia do 30 września 2019 r. nie będzie możliwości wynajęcia w/w obiektu w celu organizacji zajęć, imprez, przyjęć rodzinnych itp.

Równocześnie informujemy się, że w tym okresie istnieje możliwość wynajęcia sali (zamiennie) w klubach i świetlicach wiejskich w miejscowościach: Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębskiej Kuźni, Falmirowicach, Lędzinach i Suchym Borze.

×

Zapisz się do Newslettera