Herb Gminy Chrząstowice

„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny”

logo.jpeg

Projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie Opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0005/16-00

 

W kwietniu br. została zakończona realizacja zadania pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej 1752 O Suchy Bór – Lędziny” w ramach projektu partnerskiego z siedmioma gminami z powiatu opolskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”. W ramach projektu wybudowano łącznie 1,66 km ścieżek rowerowych (0,88 km ścieżek wybudowano w miejscowości Suchy Bór oraz 0,78 km ścieżek wyznaczono na poszerzonej w ramach projektu drodze powiatowej poza terenem zabudowanym na trasie Suchy Bór – Lędziny). Wykonano także oświetlenie z latarniami typu LED poza terenem zabudowanym oraz wymieniono oprawy typu LED w miejscowości Suchy Bór. Ponadto powstał parking Park & Ride oraz Bike & Ride przy stacji PKP w Suchym Borze składający się m.in. z wiaty rowerowej na 12 rowerów, z czterech miejsc postojowych dla samochodów, w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej; MOP rowerowy w centrum wsi, a także parking Bike & Ride przy cmentarzu. Cała inwestycja jest wartości ok. 2,2 mln zł., z czego ok. 1,6 mln zł Gmina Chrząstowice otrzymała dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera