Herb Gminy Chrząstowice

XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski

Plakat na wyścig 2019.png

 

PDFPlakat na wyścig 2019.pdf
 

REGULAMIN

34  OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI 

„O PUCHAR WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE”

28.04.2019, DĘBIE

 

 • CEL WYŚCIGU
  • popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Chrząstowice i Województwa Opolskiego
  • promocja Gminy Chrząstowice
  • promocja Województwa Opolskiego

 

 • Gmina Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46 – 053 Chrząstowice

tel. 077/4219613, tel.fax. 077/4219666

e-mail : ug@chrzastowice.pl

Dyrektor wyścigu : Marian Staniszewski, tel. 603126160

 

  • LKS „ZiemiaOpolska” w Opolu
  • WZ LZS Opole

 

 • TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
  • Wyścig odbędzie się w dniu 28.04.2019 w m. Dębie/Gmina Chrząstowice/
  • Biuro wyścigu mieścić się będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Dębiu, ul. Wiejska 18, w godz. 8.30 – 10.30
  • Start pierwszej kategorii godz. 11.00
  • Trasa wyścigu : Dębie (start/meta), Dąbrowie, Daniec, Dębska Kuźnia, Dębie
  • Długość okrążenia : 13,5 km

 

 • UCZESTNICTWO
  • prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną kartę zdrowia i licencję na 2019 rok
  • zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach tzw. „twardych”

 

 • KATEGORIE I KLASA WYŚCIGU
 • ELITA - U-23           kat.1.12, 1.13        - dystans                   121,5 km (9x13,5 km)
 • JUNIOR                   kat 1.14                - dystans                       81 km (6x13,5 km)
 • JUNIOR MŁ.            kat 1.17                - dystans                       54 km (4x13,5 km)
 • MŁODZIK                                            - dystans                       27 km (2x13,5 km)
 • VIP + młodzież szkolna z terenu gminy Chrząstowice                                 
 • Wyścig punktowany do Challange’u PZKol.
 • Zgłoszenia elektronicznie w terminie zgodnym z przepisami sportowymi PZKol na adres : lub w dniu zawodów

 

 • NEUTRALNA POMOC TECHNICZNA

Organizator nie zapewnia neutralnej pomocy technicznej.

 

 • NAGRODY I ZASADY FINANSOWANIA
  • koszty organizacyjne pokrywa organizator
  • koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby
  • startowe zgodnie z przepisami PZKol. na rok 2019
  • zawodnicy w kat. ELITA / U-23 otrzymają nagrody pieniężne zgodne z przepisami PZKol., ich wysokość podana zostanie na odprawie technicznej
  • zawodnicy w pozostałych kat. otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe za miejsca  1 – 5
 • przewiduje się nagrody dla najlepszego zawodnika LKS „Ziemia Opolska”

 

 • ZASADY PUNKTACJI DO PUCHARU DRUŻYNOWEGO
  • W kat. młodzik, jun. mł., junior za miejsce I – 10 pkt., II – 9 pkt., III – 8 pkt., IV – 7 pkt., V – 6 pkt., VI – 5 pkt., VII – 4 pkt., VIII – 3 pkt., IX – 2 pkt., X – 1 pkt.
  • w przypadku równej ilości zdobytych punktów przez kluby, decyduje lepsze miejsce zdobyte w kat. junior

 

 • KONTROLA ANTYDOPINGOWA
  • Kontrola antydopingowa zgodnie z przepisami PZKol w Biurze Zawodów

 

 • CEREMONIA DEKORACJI
  • Ceremonia dekoracji zgodnie z przepisami PZKol

 

 • W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol

 

 • ZASADY ZABEZPIECZENIA

Wyścig zostanie rozegrany przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch poprzeczny i przeciwny będzie zamykany na czas przejazdu czołówki i peletonu, zawodnicy poza tymi grupami muszą jechać prawą stroną drogi zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

 

 • SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
  • Sędziego Głównego wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol.
  • Komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKol i Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Kolarskiego

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Wyścigi rozegrane zostaną wg obowiązujących przepisów PZKol.
  • Trasa wyścigu będzie podana w osobnym informatorze.
  • Za wypadki na trasie zwiny zawodnika i zagubiony sprzęt organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • Zawodników i osoby towarzyszące obowiązują przepisy ruchu drogowego.
  • W sprawach spornych decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu.
  • Porządek i zasady poruszania się będą omówione na odprawie technicznej.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie zawodów
  • Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC przez macierzyste kluby
  • Wyniki zostaną umieszczone na stornie www.pzkol.pl
  • Odpowiedzialny za organizację wyścigu jest :
   • Marian Staniszewski –tel. 0603126160
   • Barbara Gawrecka – nr tel. 77/4219613                                                      

 

 • NAJBLIŻSZY SZPITAL
  • Wojewódzkie Centrum Medyczne ul. Witosa 26 w Opolu, tel. 077/4520744

 

PROGRAM ZAWODÓW (28.04.19)

 

8.30 – 11.30                          –                                         przyjmowanie ekip w biurze zawodów

10.30                                     –                                         odprawa techniczna

11.00                                     –                                         start kat. junior mł.

11.05                                     –                                         start kat. młodzik

11.06                                     -                                          start kat. młodzież szkolna                               

12.30                                     –                                         start kat. Elita / U-23

12.35                                     –                                         start kat. Junior

12.38                                     -                                         start kat. VIP

16.00                                     –                                        ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

PDFRegulamin.pdf
 

 

×

Zapisz się do Newslettera