Herb Gminy Chrząstowice

Raport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018

 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy gminy Chrząstowice!

Zachęcamy do zapoznania się z raportem o stanie gminy za rok 2018.

 

PDFRaport o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018.pdf
 

Raport dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący rady Gminy Chrząstowice uprzejmie informuje, że na sesji Rady Gminy Chrząstowice w dniu 26 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018, który zostanie przedstawiony Radzie Gminy Chrząstowice przez Wójta Gminy Chrząstowice na sesji w dniu 29 maja 2019 r. o godz.15:00.

W czerwcowej debacie nad raportem mogą brać udział radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy Chrząstowice.

Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkańcy gminy Chrząstowice mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Chrząstowice składa do Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2018 są przyjmowane w Urzędzie Gminy Chrząstowice, ul. Dworcowa 38 (I p. pok. nr 20) do dnia 28 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Chrząstowice (w dniu 28 maja 2019 r. do godz. 15.30).

 

 

×

Zapisz się do Newslettera