Herb Gminy Chrząstowice

Konkurs kulinarny - "Smaki mojego dzieciństwa" - zaproszenie do udziału!

1 Plakat konkurs kulinarny(1).jpeg

Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic" zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym "Smaki mojego dzieciństwa". Jeśli potrafisz i lubisz gotować, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Zgłoś się już dziś! Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu: 729 960 164, 606 719 531 oraz pocztą elektroniczną na adres konkurs@przyszlosc-chrzastowic.pl Szczegółowe informacje oraz zasady znajdziecie w regulaminie poniżej. Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania:

PDFKarta zgłoszenia konkurs kulinarny (3)(1).pdf

PDFRegulamin konkurs kulinarny (3)(1).pdf

 

Konkurs Kulinarny: „SMAKI MOJEGO DZIECIŃSTWA”

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu pt. „Smaki Mojego Dzieciństwa” jest Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”
2.Konkurs jest organizowany w ramach Festynu Rodzinnego odbywającego się w dniu 29 czerwca 2019r. w Chrząstowicach.
3. Zadanie Uczestników Konkursu polega na przygotowaniu dowolnej potrawy. Przepisy mogą dotyczyć dań tradycyjnych, regionalnych a także współcześnie przygotowywanych. Mogą to być potrawy wegetariańskie, wegańskie i bezglutenowe.
4. Cel Konkursu: kultywowanie tradycji kulinarnych regionu, aktywizacja środowiska lokalnego, wymiana doświadczeń i przepisów, budowanie więzi wewnątrz społeczności lokalnej, promocja regionalnej kuchni i zdrowego odżywiania, ochrona dziedzictwa kulturalnego, integracja mieszkańców gminy, ocalenie od zapomnienia wyjątkowych przepisów i bliższe poznanie mieszkańców oraz ich korzeni pochodzenia, zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Celem konkursu jest również zebranie przepisów na dania, które zostaną opublikowane jako książka kucharska.
5. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Chrząstowic, ale organizatorzy nie wykluczają udziału w projekcie osób innych niż mieszkańcy gminy Chrząstowic. W konkursie mogą brać udział amatorzy, osoby indywidualne jak i zespoły.
6. Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik dokonuje drogą elektroniczną na adres email: konkurs@przyszlosc-chrzastowic.pl lub telefonicznie 729 960 164 i jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
7. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
9. Ocenę wykonanych potraw w ramach niniejszego Konkursu przeprowadzi Jury, na podstawie następujących kryteriów:
a. smak, zapach, konsystencja – punktacja od 0 do 10 punktów;
b. związek potrawy z tradycją rodzinną- punktacja od 0 do 5 punktów,
c. estetyka podania potrawy i aranżacja stoiska – punktacja od 0 do 5 punktów,
10. Jury podejmuje decyzje o wyłonieniu Laureatów w głosowaniu tajnym i w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej.
11. Obrady Jury są niejawne, a jej decyzje są ostateczne.

12. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 29.06.2019 r. o godz. 20:00 w podczas Festynu Rodzinnego.
13.Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają:
a. I miejsce: DYPLOM + NAGRODA RZECZOWA
b. II miejsce: DYPLOM + NAGRODA RZECZOWA
c. III miejsce: DYPLOM + NAGRODA RZECZOWA.
14. Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. Organizator informuje, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”
b) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
c) Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna) na potrzeby konkursu kulinarnego.
15. Zgłoszenie przepisów oraz zdjęć do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

×

Zapisz się do Newslettera