Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości - przetarg ustny nieograniczony

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

-  nr 325/11, karta mapy 7, pow. 0,3034 ha, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00154062/1.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XIII/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 5 z dnia 27 stycznia 2004 r., poz. 98  teren, na którym położona jest działka nr 325/11 oznaczony jest symbolem R. Symbol R oznacza teren rolnicze.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena  nieruchomości wynosi 9.581,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 12 sierpnia 2019 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 02 września 2019 roku.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera