Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości - sprzedaż w trybie bezprzetargowym

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość oznaczona jest jako działka:

- nr 323/166, pow. 0,0563 ha, karta mapy 7, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr XIII/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 5 z dnia 27.01.2004 r., poz. 98 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem KDW. Symbol KDW oznacza tereny dróg wewnętrznych. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi 2.258,00 zł. netto.  

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 12 sierpnia  2019 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 02 września 2019 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera