Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory deklaracji podatkowych od 1.07.2019

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki deklaracji i informacji podatkowych. Wszyscy podatnicy, którzy nabyli nieruchomość po 1.07.2019 r. zobowiązani są złożyć deklaracje i informacje na nowych formularzach. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Chrząstowice - Referat Podatkowy, pok. nr 2, parter lub w wersji elektronicznej poniżej (wersja edytowalna WORD oraz PDF):

DN-1

Deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCXdn1-01-23.docx (41,54KB)
PDFdn1-01-23.pdf (73,50KB)
 

ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdn1-01-17.docx (20,36KB)
PDFzdn1-01-17.pdf (38,08KB)
 

ZDN-2

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdn2-01-13.docx (24,82KB)
PDFzdn2-01-13.pdf (37,98KB)


IN-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

DOCXin1-01-23.docx (32,90KB)
PDFin1-01-23.pdf (62,05KB)
 

ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzin1-01-16.docx (19,06KB)
PDFzin1-01-16.pdf (36,68KB)
 

ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzin2-01-12.docx (19,03KB)
PDFzin2-01-12.pdf (36,60KB)
 

ZIN-3

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

DOCXzin3-01-11.docx (17,97KB)
PDFzin3-01-11.pdf (32,22KB)


 

DR-1

Deklaracja na podatek rolny

DOCXdr1-01-18.docx (39,12KB)
PDFdr1-01-18.pdf (63,69KB)
 

ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdr1-01-11.docx (20,06KB)
PDFzdr1-01-11.pdf (35,24KB)
 

ZDR-2

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdr2-01-07.docx (19,25KB)
PDFzdr2-01-07.pdf (34,11KB)


 

IR-1

Informacja o gruntach

DOCXir1-01-18.docx (23,76KB)
PDFir1-01-18.pdf (49,05KB)
 

ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzir1-01-12.docx (19,73KB)
PDFzir1-01-12.pdf (34,77KB)
 

ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzir2-01-08.docx (18,58KB)
PDFzir2-01-08.pdf (33,83KB)
 

ZIR-3

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

DOCXzir3-01-08.docx (18,13KB)
PDFzir3-01-08.pdf (32,18KB) 

DL-1

Deklaracja na podatek leśny

DOCXdl1-01-13.docx (24,83KB)
PDFdl1-01-13.pdf (51,46KB)
 

ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzdl-1-01-11.docx (16,54KB)
PDFzdl-1-01-11.pdf (32,62KB)
 

ZDL-2

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzdl2-01-06.docx (16,68KB)
PDFzdl2-01-06.pdf (32,48KB)


 

IL-1

Informacja o lasach

DOCXil1-01-14.docx (19,36KB)
PDFil1-01-14.pdf (42,36KB)
 

ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

DOCXzil1-01-10.docx (16,83KB)
PDFzil1-01-10.pdf (32,29KB)
 

ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DOCXzil2-01-07.docx (17,08KB)
PDFzil2-01-07.pdf (32,17KB)
 

ZIL-3

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

DOCXzil3-01-05.docx (17,95KB)
PDFzil3-01-05.pdf (32,16KB)
 


 

Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 r. składają deklaracje na drukach obowiązujących przed 1.07.2019: http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=505