Herb Gminy Chrząstowice

Zakończenie przebudowy ulicy Polnej w Chrząstowicach

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ
W CHRZĄSTOWICACH

 

Mieszkańcy Chrząstowic razem z mieszkańcami pozostałych sołectw gminy Chrząstowice cieszą się z wyremontowanej ulicy Polnej. Prace, które  trwały od miesiąca kwietnia br. zostały zakończone w sierpniu br. Na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103426 O ul. Polnej w Chrząstowicach”, Gmina pozyskała dofinansowanie, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, co wzbogaciło chrząstowicki budżet o kwotę 344 420 zł. Realizacja zadania była o tyle istotna, że z ulicy Polnej korzystają pacjenci NZOZ Panaceum, klienci Banku Spółdzielczego  Filii w Chrząstowicach oraz Tomi Marktu, którzy narzekali na dotychczasowy zjazd z ulicy Ozimskiej z uwagi na to, że był zbyt wąski.

W ramach przedmiotowego zadania, na odcinku 155 m od strony ul. Ozimskiej oraz 125 m od strony ul. Kotorskiej, przeprowadzono prace polegające m. in. na wymianie konstrukcji drogi, uzupełnieniu odwodnienia oraz wybudowaniu chodnika.

Dodatkowo, na odcinku drogi między wskazanymi powyżej, został położony nowy dywanik asfaltowy o długości ok. 210 m, a jego sfinansowanie, w kwocie 72 827 zł, było możliwe dzięki dodatkowym środkom zabezpieczonym w budżecie Gminy Chrząstowice. Uzupełnione zostało także oświetlenie ulicy Polnej w postaci nowych ledowych punktów świetlnych.

Realizacja zadania przyczyniła się m. in. do poprawy stanu technicznego nawierzchni i co najważniejsze – zwiększenia komfortu w komunikacji oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera