Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości - przetarg ustny ograniczony

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka: nr 1424/282, pow. 0,1442 ha, karta mapy 1, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00073544/2

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011 z dnia 30 marca 2011 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 50 z dnia 16 maja 2011 r., poz. 637 z późn. zm. teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN1. Symbol MN1 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 115.000,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 4 września 2019 r. do dnia 24 września 2019 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 16 października 2019 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera