Herb Gminy Chrząstowice

Oddaj głos dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice

Szanowni Państwo, przyłączamy się do prośby Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice!

Głosujemy za zadanie

"Z muzyką na Ty - wspólnie odkrywamy świat dźwięków"

Przedostatnia pozycja  (poz. nr 5), kod: P/OPO/4.6/DKS

Głosować można w dniach 10-25 września 2019 r.

Zasady głosowania:

- trzeba być mieszkańcem powiatu opolskiego,

- głosujemy metodą tradycyjną – poprzez wypełnienie karty do głosowania (do pobrania na stronie www.budzet.opolskie.pl, w Urzędzie Gminy Chrząstowice oraz u członków orkiestry),

- można też oddać elektronicznie www.budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/ (wybrać powiat opolski, uzupełnić swoje dane i wybrać zadanie o zasięgu powiatowym nr 5 (kod: P/OPO/4.6/DKS) "Z muzyką na Ty - wspólnie odkrywamy świat dźwięków"

- wybieramy jedną z powyższych metod,

- kartę do głosowania wypełnioną przez osobę poniżej 16 roku życia musi potwierdzić jeden z rodziców/opiekunów prawnych,

- kartę do głosowania oddajemy członkom orkiestry lub do urzędu gminy, pokój nr 3,

- można głosować także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na ul. Piastowskiej 14 i w Starostwie Powiatowym w Opolu, ul. 1 maja 29,

- każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno zadanie powiatowe ("Z muzyką na Ty - wspólnie odkrywamy świat dźwięków" ) i jeden głos na zadanie subregionalne – wstawiamy x w odpowiedniej kratce.

W imieniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, które działa także na terenie gminy Chrząstowice zachęcamy do głosowania na zadanie subregionalne “Opolskie bez tajemnic – Cykl spotkań, konkursów i wycieczek poświęconych historii, tradycji i kulturze regionu“. Zadanie znajduje się na tej samej karcie do głosowania, co zadanie „Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków”, również na poz. 5, ale w części dotyczącej zadań o zasięgu subregionalnym. Można zagłosować jednocześnie na oba zadania, można wybrać jedno.

 

Członkowie orkiestry liczą na Twój głos!!! Poprzez realizację zadania chcą upowszechniać kulturę, popularyzować edukację muzyczną, promować talenty muzyczne, a także integrować różne środowiska muzyczne. Projekt pomoże zorganizować koncerty, warsztaty oraz zakupy potrzebnego sprzętu. Pomożesz, jeśli jesteś mieszkańcem powiatu opolskiego i zagłosujesz na zadanie „Z muzyką na Ty – wspólnie odkrywamy świat dźwięków” – wystarczy postawić znak x na przedostatnie zadanie w tabeli. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice z góry dziękuje za wsparcie i każdy oddany głos.

 

Szczegółowe informacje u członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Chrząstowice oraz na profilu facebookowym: www.facebook.com/orkiestrachrzastowice/ i stronie internetowej: www.budzet.opolskie.pl

 

Karta do pobrania: PDFKARTA DO GŁOSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO.pdf
 

 

Wydrukowaną dwustronnie kartę można oddać w Urzędzie Gminy Chrząstowice w pokoju nr 3 na parterze. Wydrukowane karty znajdują się również w urzędzie gminy – wystarczy uzupełnić i oddać w pokoju nr 3.  Zapraszamy i zachęcamy do głosowania!

 

zagłosuj!.png

Logo-MBO.jpeg

Głosowanie-MBO-1.png

 

 


 

×

Zapisz się do Newslettera