Herb Gminy Chrząstowice

Nowe miejsca przystankowe w gminie - informacja o projekcie

logo właściwe.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

„ROZWÓJ SIECI MIEJSC PRZYSTANKOWYCH I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA SZLAKACH ROWEROWYCH GMINY CHRZĄSTOWICE”

Gmina Chrząstowice zrealizowała zadanie pn.: "Rozwój sieci miejsc przystankowych i aktywności ruchowej na szlakach rowerowych Gminy Chrząstowice" w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu było utworzenie w 3 miejscowościach Gminy Chrząstowice miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez realizację 6 inwestycji związanych z zagospodarowaniem miejsc przystankowych i terenów zielonych oraz montażem urządzeń siłowych i placu zabaw.

Projekt objął:

 1. wymianę urządzeń placu zabaw w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym  

   

 2. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Chrząstowicach przy Klubie Samorządowym  

   

 3. zagospodarowanie miejsca przystankowego w obrębie ul. Ozimskiej i ul. Zwycięstwa w Chrząstowicach  

   

 4. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Dębskiej Kuźni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3  

   

 5. zagospodarowanie terenu zielonego w Dębskiej Kuźni przy stacji PKP  

   

 6. montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Niwkach przy istniejącej siłowni i placu zabaw  

   

Koszt całkowity zadania wyniósł ponad 440 tys. zł z czego Gmina Chrząstowice pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Opracowała: Małgorzata Jagos – sam. ref. ds. inwestycji

 

 

×

Zapisz się do Newslettera