Herb Gminy Chrząstowice

Przetarg ustny nieograniczony - działka nr 427/92 w Chrząstowicach

Chrząstowice, 15.10.2019 r.

 

 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

-  nr 427/92, karta mapy 2, pow. 0,2076 ha, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XLIII/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 5 z dnia 21 stycznia 2004 r., poz. 98  teren, na którym położona jest działka nr 427/92 oznaczony jest symbolem RM. Symbol RM oznacza teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena  nieruchomości wynosi 75.010,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 15 października 2019 roku do dnia 04 listopada 2019 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 26 listopada 2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

 

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera