Herb Gminy Chrząstowice

Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach

logo.jpeg

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach

 

Gmina Chrząstowice zakończyła realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej nr III – Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Klubu Samorządowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowicach. 

 

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej m.in.: wymianę wszystkich okien, zewnętrznych drzwi, wymianę bram do garażu OSP, ocieplenie stropu nad parterem, ocieplenie ścian zewnętrznych klubu, ocieplenie podłogi, montaż na dachu ogniw fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na LEDowe, demontaż istniejącej instalacji CWU i montaż elektrycznych podgrzewaczy przepływowych, demontaż istniejącego kotła na paliwo ciekłe i montaż nowego kotła na biomasę (pelety) z automatycznym podajnikiem ślimakowym i zbiornikiem zewnętrznym.

W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące efekty:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt. 
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt. 
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt. 
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 429,80 m2
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt. 
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,03 MWt,
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 MWe.

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 737 858,83 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 479 534,43 zł,  co stanowi 64,99%. 

 

 

 

 

 

×

Zapisz się do Newslettera