Herb Gminy Chrząstowice

XI sesja Rady Gminy Chrząstowice

 

Informuję, że w dniu 6 listopada 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XI sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy
7. Wolne wnioski i zapytania
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania
9. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Chrząstowice
10. Zamknięcie obrad

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Transmisja sesji


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera