Herb Gminy Chrząstowice

Ogłoszenie z dnia 7.11.2019 r. o konsultacjach społecznych

 

KONSULTACJE

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Chrząstowice

zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Uchwała będzie stanowić podstawę współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi  uprawnionymi podmiotami. Sposób, tryb i terminy konsultacji określa zarządzenie nr 147.2019 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 7 listopada 2019 r. (do pobrania w załączeniu).

Chrząstowice, 7 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Chrząstowice


Florian Ciecior

DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały.pdf
PDFZarządzenie 147.2019.pdf
 

×

Zapisz się do Newslettera