Herb Gminy Chrząstowice

Nieruchomosć przeznaczona do sprzedaży - działki nr 1682/24 i 1683/24

Chrząstowice, 12.11.2019 r.

 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działki:

- nr 1682/24, karta mapy 1, pow. 0,1353 ha, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00078003/3,

- nr 1683/24, karta mapy 1, pow. 0,4747 ha, obręb Suchy Bór, KW nr OP1O/00078003/3.

Razem pow. nieruchomości wynosi 0,6100 ha.

                Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011 z dnia 30 marca 2011 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50 z dnia 16 maja 2011 r., poz.637  teren, na którym położona jest działka nr 1682/24 oznaczony jest symbolami 3PP i KDW, zaś teren na którym położona jest działka 1683/24 oznaczony jest symbolami 3PP, 1R1 i KDW. Symbol 3PP oznacza tereny zabudowy przemysłowej, symbol 1R1 tereny rolnicze z zabudową rolniczą, zaś symbol KDW oznacza tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena  nieruchomości wynosi 150.130,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 12 listopada 2019 roku do dnia 02 grudnia 2019 roku.

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 24 grudnia 2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera