Herb Gminy Chrząstowice

Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Wójt Gminy Chrząstowice informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrząstowice – w roku 2019”, umowa dotacji Nr 88/2019/G-09/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r.

Planowana całkowita wartość zadania wynosiła 3 602,46 zł z czego:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50% kosztów) – 1 801,23 zł;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50% kosztów) – 1 801,23 zł;

Rzeczywista wartość zadania wyniosła 3033,02 zł z czego:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (50% kosztów) – 1 516,51 zł;

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50% kosztów) – 1 516,51 zł;

Projekt obejmował 11 wnioskodawców, z czego skorzystało 9. W ramach projektu usunięto 4,60 Mg wyrobów zawierających azbest, głównie płyt falistych.

 

                                                                       Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera