Herb Gminy Chrząstowice

Gdzie oddać przeterminowane leki?

Mieszkańcy gminy Chrząstowice mogą oddawać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b (obok firmy CB, na terenie dawnej zlewni ścieków). Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

- w poniedziałki od 11.00 do 13.00,

- w środy od  15.00 do 17.00

Jednocześnie informujemy, iż w aptece w Chrząstowicach nie jest już prowadzona zbiórka przeterminowanych leków.

×

Zapisz się do Newslettera