Herb Gminy Chrząstowice

XIII sesja Rady Gminy Chrząstowice

18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie problemów organizowania i zadań wojsk obrony terytorialnej.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chrząstowice w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
16. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

Transmisja sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

×

Zapisz się do Newslettera