Herb Gminy Chrząstowice

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - spotkanie w Chrząstowicach

MIS-poziom-cmyk-1.jpeg

13.12.2019 r. w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbyło się spotkanie konsultujące założenia Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 2020-2022. Uczestniczyli w nim zaproszeni sołtysi oraz pracownicy urzędu z gminy Ozimek, Turawa, Tarnów Opolski i  Chrząstowice oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego – Rafał Bartek. Szkolenie przeprowadziła Pani Agnieszka Okupniak - Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  Uczestnikom przekazano założenia Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Była również okazja do zadawania pytań dotyczących realizacji przedsięwzięć sołeckich.

Po przeprowadzonej konsultacji z sołtysami udało się wyłonić trzy sołectwa z terenu naszej gminy, które będą ubiegać się o dotację celową w 2020 roku, są to: Falmirowice, Dębie i Suchy Bór. Pozostałe miejscowości swoje zadania realizować będą w kolejnych latach. W ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej każda wieś otrzyma 5.000,00 zł.

 

 

Więcej informacji na stronie Samorządu Województwa Opolskiego.

×

Zapisz się do Newslettera