Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Dębska Kuźnia

Chrząstowice, 09.01.2020 r.

 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

                Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działki:

- nr 776/56, pow. 0,0342 ha, karta mapy 3, obręb Dębska Kuźnia, KW nr OP1O/00077546/4,

- nr 81, pow. 0,0650 ha, karta mapy 4, obręb Dębska Kuźnia, KW nr OP1O/00077546/4.

                Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębska Kuźnia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXXI/229/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 2, poz. 30 z dnia 14 stycznia 2010 r., teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami 4R1 i 1R2. Symbol 4R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą, symbol 1R2 oznacza tereny rolnicze. 

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 4.600,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 09 stycznia 2020 r. do dnia 29  stycznia 2020 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 20 lutego 2020 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera