Herb Gminy Chrząstowice

Wstrzymanie odbioru odpadów w PSZOK w Chrząstowicach

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu wstrzymał odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chrząstowicach ul. Ozimska 2B. W związku z tym odpady wielkogabarytowe, budowlane oraz remontowe NIE będą odbierane aż do odwołania.  

Nadal oddawać można do PSZOK odpady ulegające biodegradacji oraz przeterminowane leki.

×

Zapisz się do Newslettera