Herb Gminy Chrząstowice

Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym Falmirowice 2020

przełaj kolarski 2020.png

 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym

Mistrzostwa Województwa Opolskiego 2020

 

I.Cel wyścigu

 • popularyzacja kolarstwa na terenie gminy Chrząstowice
 • wyłonienie najlepszych kolarzy Województwa Opolskiego

II.Organizator

 • LKS „Ziemia Opolska” Opole
 • Gmina Chrząstowice

III.Współorganizatorzy

 • Nadleśnictwo Opole
 • WZ LZS w Opolu
 • Ozkol

IV.Termin i miejsce

 • Wyścig odbędzie się w dniu 26.01.2020 o godz. 11.00 w miejscowości Falmirowice (Leśniczówka), gmina Chrząstowice. Zbiórka uczestników (biuro zawodów)  w godz. 8.45 – 10.30 w Falmirowicach, ul. Wiejska 37 ( Świetlica Wiejska)
 • Zgłoszenia dokonujemy tylko na formularzu dostępnym na stronie www.godlewski-sport.cba.pl

V.Dystanse poszczególnych kategorii.

 • młodzik – 20 min. + młodziczka +juniorka mł.
 • Junior mł. – 30 min. (rowery dowolne)
 • Junior – 40 min. (rowery dowolne)
 • Elita + P-23 – 50 min
 • Masters  + Amator (mężczyźni) – podział na kat. w zależności od frekwencji
 • Młodzież szkolna niezrzeszona (rocznik 2008 i młodsi) – Zabawa rowerowa (rowery dowolne) – wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego

Długość okrążenia – 1500 m

Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencje na rok 2019/2020 i aktualne badania lekarskie.

W przypadku niskiej frekwencji kat. Junior istnieje możliwość połączenia startu z kat. Elita, P - 23

VI.Nagrody

 • Organizator zapewnia nagrody finansowe i rzeczowe oraz puchary dla zwycięzców poszczególnych kat. wiekowych (ilość nagród ustali Organizator po zapoznaniu się z ilością zgłoszonych zawodników)
 • zawodnicy Województwa Opolskiego, za miejsca 1 – 3 medale i dyplomy (kat. młodzik, jun. mł., junior, młodziczka, juniorka mł.)
 • najlepszy zawodnik LKS „Ziemia Opolska” w Opolu
 • szczegółowy wykaz nagród zostanie ogłoszony przed startem pierwszej kategorii

VII.Zasady finansowania

 • organizator pokrywa koszty organizacji wyścigu
 • udział zawodników pokrywają kluby (startowe wg stawek Pzkol na rok 2020, Amator – 30 zł)

VIII.Postanowienia końcowe

 • Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol.
 • Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby (OC, NW)
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu oraz skradzione lub zagubione rzeczy
 • We wszystkich sprawach techniczno – sportowych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem
 • Komisję Sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów przy OZKol lub organizator
 • Najbliższy szpital mieści się w Opolu przy ul. Witosa – Uniwersytecki Szpital Kliniczny, tel. 077/45-20-745
 • Odpowiedzialny za organizację wyścigu jest Marian Staniszewski – nr tel. 603126160

 

PROGRAM MINUTOWY

 

8.45 – 10.30 – Biuro zawodów

11.00 – Zabawa rowerowa – młodzież szkolna

11.15 - Kat. młodzik +młodziczka + juniorka mł.

11.45 – Kat. junior młodszy

13.00 - Kat. Junior + Masters + Amator

13.50 – Elita + P-23

15.00 – Ceremonia dekoracji

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

×

Zapisz się do Newslettera