Herb Gminy Chrząstowice

Bezpłatne szkolenie dla rolników - plany nawożenia azotem

W związku z obowiązującym w Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które nakłada na właścicieli gospodarstw obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z: ewidencją nawożenia nawozami zawierającymi azot, zawieraniem umów w przypadku przekazywania nawozów naturalnych, obliczeniami maksymalnych dawek azotu lub prowadzenia planów nawożenia azotem, Urząd Gminy Chrząstowice zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie w tym zakresie.

Szkolenie odbędzie się 29.01.2020 r. w godz. 15-17 w Klubie Samorządowym w Chrząstowicach.

Prosimy o zgłaszanie do dnia 27.01.2020 r. chęci uczestnictwa w w/w szkoleniu pod  nr tel. 77 411 04 10.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera