Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Chrząstowice, dnia 2020-03-30

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

- część działki nr 474/103, pow. 0,572 m2, karta mapy 2, obręb Chrząstowice,

- część działki nr 494/271, pow. 0,572m2, karta mapy 1, obręb Suchy Bór,

- pomieszczenie użytkowe o pow. 4m2 w wieży remizy strażackiej OSP w Suchym Borze na działce nr 810/277, k.m. 1,

- pomieszczenie użytkowe o pow. 4m2 w wieży remizy strażackiej OSP w Chrząstowicach na działce nr 476/104, k.m. 2,

- część działki nr 1301/315, k.m. 1 obręb Suchy Bór o pow. 0.1200 ha

na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie bezprzetargowym..

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi
i służebnościami.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 30 marca 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

                                                                             

 

×

Zapisz się do Newslettera