Herb Gminy Chrząstowice

Wykaz nieruchomości, ogłoszenie z dn. 5.05.2020

Chrząstowice, 05.05.2020 r.

 

WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Nieruchomość oznaczona jako działka:

- nr 1056/814, pow. 0,0060 ha, karta mapy 4, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3.

Nieruchomość posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem KP. Symbol KP oznacza tereny ciągów pieszych i pieszo – jezdnych.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 3.500,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Mogą w nim brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 05 maja 2020 r. do dnia 25  maja 2020 r. Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 16 czerwca 2020 r.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

          Florian Ciecior

×

Zapisz się do Newslettera