Herb Gminy Chrząstowice

Wytyczne dot. stosowania środków ochrony roślin

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu podaje wytyczne  dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary
  i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1900 ze zm.);
 • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
 • należy bardzo DOKŁADNIE  I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę  na część etykiety dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
 • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia;
 • nie opryskiwać upraw, na których są kwitnące chwasty;
 • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
 • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół, w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku   w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 516) środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 • sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych
  w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin;
 • opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych
  w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu:

 • sprzętu agrolotniczego w odległości co najmniej 100 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 15 m od krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych  oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu
  z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na śmigłowcu w odległości co najmniej 20 m od pasiek, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tego obiektu;
 • sprzętu agrolotniczego montowanego na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w odległości co najmniej 20 m od pasiek, krawędzi jezdni dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg krajowych, zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przy kierunku wiatru wiejącego od strony tych miejsc lub obiektów

 

chyba, że w etykiecie środków ochrony roślin podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować te środki.

 

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli:

 • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60 %;
 • obszar, na którym stosuje się te środki, wynosi co najmniej 3 ha.

 

 

 

IZABELA KIK

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W OPOLU

 

 

×

Zapisz się do Newslettera