Herb Gminy Chrząstowice

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania - usuwanie folii rolniczych

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Chrząstowice”

 

 

Informujemy, iż w dniu 27.04.2020 r. Gmina Chrząstowice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Ogólna kwota dotacji to 18 650,00 zł

i wynosi 500 zł brutto do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Ewentualne pozostałe koszty przedsięwzięcia wynikające z wybranej przez Gminę Chrząstowice oferty wykonania przedmiotowego zadania muszą ponieść producenci rolni. Masa odpadów objęta dotacją wynosi 37,3 Mg i wynika ze złożonych przez producentów rolnych wniosków. Termin wykonania zadania: 30.06.2020 r – 30.11.2020 r.

×

Zapisz się do Newslettera