Herb Gminy Chrząstowice

Zakończenie przebudowy ul. Szkolnej w Chrząstowicach

Zakończono inwestycję związaną z przebudową drogi gminnej ul. Szkolnej w Chrząstowicach. W ramach otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano drogę na odcinku 115 m na drogę o nawierzchni w całości z kostki betonowej. Koszty przebudowy drogi wyniosły 223 224,19 zł, z czego 70% czyli 156 256,93 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zostało dodatkowo uzupełnione o przebudowę 12 m drogi stanowiącej włączenie ul. Szkolnej do ul. Ozimskiej w Chrząstowicach. Koszt tej przebudowy wyniósł 26 178,41 zł i w całości został sfinansowany w ramach budżetu Gminy Chrząstowice.

W trakcie realizowanej inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej ul. Szkolnej, zostało zawarte porozumienie Gminy Chrząstowice z Parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chrząstowicach, w którym nieodpłatnie przekazano fragment działki parafialnej pełniącej funkcję parkingu przy kościele na rzecz gminy. W związku z tym, Gmina Chrząstowice zleciła wykonanie parkingu o powierzchni ok. 200 m2 wykonanej z kostki betonowej. Koszt budowy parkingu, czyli 38 293,34 zł został w całości poniesiony przez Gminę Chrząstowice.

 

 

×

Zapisz się do Newslettera